„Potěšitelné je, že z tohoto počtu bylo 30 dětí. Především pro ně, ale i pro milovníky přírody tuto akci každoročně pořádá společně se základní organizací Českého svazu ochránců přírody z Nasavrk myslivecké sdružení Podlíšťany – Vížky. Právě jejich zázemí u rybníka Hluboký bylo centrálním místem, kde se návštěvníci seznámili s činností této organizace, péčí o zvěř i přírodní prostředí," říká jeden z pořadatelů František Bárta.

Návštěvníci mohli obdivovat lovecké trofeje i zbraně, zkusit si střelbu ze vzduchovky, nebo poznávat živočichy a rostliny. Pořadatelé také nalíčili sítě na ptáky, takže všichni účastníci si mohli lapené opeřence prohlédnout pěkně zblízka. Byl to například budníček menší, pěnice černohlavá nebo lejsek černohlavý, který se podle Františka Bárty teprve nedáno vrátil z teplých krajin. V sítích uvízl i letošní pták roku, a to červenka obecná.

PTAČÍ neděle se zúčastnilo na 60 milovníků přírody.

NOVÍ OBYVATELÉ

„Ze zajímavých pozorovaných druhů to byly husy velké, poláci chocholačky či labuť, jejíž detaily si v dalekohledu mohlo prohlédnout každé dítě," říká ornitolog František Bárta, podle nějž právě husa velká se na rybník Hluboký přistěhovala teprve nedávno.

„Je to druh, který obecně přibývá, ale spatřit ji na takhle malém rybníku je docela zajímavé. Loni jsme je tu viděli poprvé, letos se vrátily ve větším počtu a už podle myslivců vyvedly i mláďata. Husy velké se tu cítí bezpečně, vyhovuje jim biotop. Naopak ubylo lysek černých. To je ale druh, kterého pár let přibývá a pak začne ubývat. Je to trend na území celé České republiky," dodává František Bárta.