U stromků vysazených na kalamitních plochách došlo pod tíhou ledu k ohnutí, ale po opatrném oklepání je předpoklad, že se nakonec většina stromků narovná. K většímu poškození došlo v porostech borovice ve věku 30 až 40 let a ojediněle byly poškozeny i mladší břízy. „Zde již předpoklad narovnání  a dalšího bezproblémového růstu není. K poškození došlo i v mýtních porostech smrku. Ohnuté stromy budou vyhledány a zpracovány. Došlo i k poškození oplocení mladých kultur listnáčů a jedlí pádem menších stromů nebo zlomených vršků. Všechny oplocenky již byly opraveny, aby bylo zamezeno vniknutí zvěře a poškození stromků okusem," dodal lesní hospodář.