„Ve sklepení na Lichnici je významné zimoviště netopýrů. Letos jsem tu zjistil šest druhů, ale v některých letech tu bývá i sedm nebo dokonce až osm druhů. Celkem jsem v sobotu v lichnickém sklepení napočítal čtyřicet sedm jedinců.

Letos je ale zima zatím mírná a netopýři se do sklepení stahují až za hlubších mrazů. Teď si někteří vystačí například s dutinami ve stromech," uvedl Milan Růžička z východočeského regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.