V lesích se obec zcela vypořádala s následky loňské vichřice.

Podařilo se také vykoupit „barabiznu“ u zdravotního střediska a srovnat ji se zemí. „V uvolněném prostoru chceme zřídit oddechové místo, jakýsi parčík,“ uvádí zaječický starosta Róbert Pavlačič.

Mezi další úspěchy řadí starosta činnost Osvětové besedy Zaječice nebo aktivity zdejších dobrovolných hasičů. „Zahájena byla i cílevědomá práce s fotbalovou mládeží,“ říká Pavlačič.

Další plány však na obec teprve čekají. Obec je odkanalizována více než šesti kilometry potrubí, kanalizace však ústí do říčky, která protéká Zaječicemi.

„Nyní připravujeme projekt, který by měl oblast řešit komplexně, s čističkou, a také v souladu se záměry Pardubického kraje. Financován by měl být podstatným dílem z evropských fondů,“ upřesňuje starosta.

DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁVŠTĚVY
CHRUDIMSKÉHO DENÍKU V ZAJEČICÍCH
A Z DĚNÍ V OBCI
NAJDETE ZDE POD TÍMTO ODKAZEM.

Mezi další plány patří zamýšlená úprava prostranství bývalé sokolské zahrady v centru obce. Tady má vzniknout víceúčelové hřiště s oddechovou zónou, objevit by se tu mohl například i malý parket pro pořádání tanečních zábav. Projekt už je připraven, celé dílo má přijít na pět až šest milionů korun. „Loni jsme na projekt podali poprvé žádost o dotaci z evropských fondů,“ upřesňuje Pavlačič.

Do budoucna chtějí v Zaječicích zajistit například výstavbu domu s pečovatelskou službou, získat pozemky na další výstavbu rodinných domů, opravit a zateplit školu a také dobudovat fotbalové hřiště.