Vlastníkem objektu je římskokatolická církev, která si ale nemůže dovolit opravy naráz uskutečnit. Obec Kočí proto, v zájmu zachování památky i pro další generace, vlastníkovi přispěchala na pomoc vypsáním finanční sbírky. Ta probíhá prostřednictvím transparentního sbírkového účtu u Komerční banky.

Porušených částí stavby je celá řada. Opravu potřebuje pozoruhodný dřevěný barokní most a jeho pískovcové pilíře, stejně jako nosné střešní trámy nebo vazba zvonice. Další zásahy si vyžádá například oprava samotné šindelové krytiny.

Nejméně dva miliony

Podle chrudimského arciděkana Jiřího Heblta zatím není zcela zřejmé, kolik peněz si opravy vyžádají. „Ještě není připravena projektová dokumentace, ale když zahrnu restaurování věže a mostu i opravy a nátěry dřevěných konstrukcí, tak předpokládám, že budeme potřebovat alespoň dva miliony korun. Je to ale opravdu jen momentální hrubý odhad,“ upozorňuje arciděkan. Zmiňuje také dosavadní spolupráci s obcí. „Ta je velmi dobrá, obec například organizuje v kostele průvodcovskou službu,“ připomněl Jiří Heblt.

V obci si památky váží

Dokladem zmíněné spolupráce je ostatně také osobní angažovanost starostky obce Jany Bröcklové. „Vím, že nejsme-li vlastníky objektu, tak bychom se vlastně nemuseli tolik starat. Ale například já sama v kostelíku provázím a mám ten objekt natolik ráda, že mi jeho osud není lhostejný. To, že máme v obci takovouto nádhernou památku, která je neobvyklá nejen v rámci ČR, ale vlastně i celé Evropy, není ostatně lhostejné ani většině místních lidí,“ říká starostka.

„Pokud by se do sbírky zapojil dostatečně velký počet lidí a kdyby každý z nich přispěl třeba padesátikorunou, tak to jednotlivec unese, ale pro kostel by to mohla být významná pomoc. Transparentní sbírkový účet je zřízený teprve krátce, takže vlastně ani nevím, kolik peněz se na něm již podařilo shromáždit, ale budeme vděční doslova za každou korunu. Na zúřadování projektu se pak s církví domluvíme, ale chceme, aby peníze ze sbírky byly využité výhradně na práci a materiál. Rozhodně nehodláme financovat nejrůznější administrativní šotky,“ uzavřela starostka obce Jana Bröcklová.