„Kamenný mezník značí přelomové události Československa a žula jako materiál byla vybrána pro připomenutí významné kamenické oblasti. Následně se zhruba 80 lidí vydalo na lampiónový průvod obcí, který byl zakončen posezením v kulturním domě, kde bylo připravené drobné pohoštění,“ sdělil starosta Leštinky Luboš Kropáček.

„Akce navázala na velmi zdařilou květnovou přednášku Mgr. Michala Štorka na téma 1.světová válka - život vojáků C a k armády s detailním popisem účasti občanů obce Leštinka, včetně účasti v legiích a padlých. U této příležitosti byla v prostorách staré hasičské zbrojnice na toto téma otevřena výstava, která byla přístupná zájemcům po celou letní sezónu," doplnil starosta.