V pondělí se uskutečnilo plánovací setkání s veřejností tentokrát zaměřené na řešení dopravy a bezpečnosti v sídlišti Na Rozhledně. Hlavním cílem setkání bylo projednat s obyvateli dotčeného území nejpalčivější problémy lokality a dohodnout se na realizaci vhodných opatření.

Co považují obyvatelé jednoho z nejmalebnějších sídlišť ve městě za nejdůležitější? Především je to označení zóny 30 km/hod., zjednosměrnění provozu u domu s pečovatelskou službou a mateřské školy.

Lidé si přejí upravit parkování, a to i s možností zásahu do městské zeleně. Další podrobnosti s výsledky společné diskuse jsou na webu Zdravého města Chrudim.

Poté bude vypracována podrobnější dokumentace, která bude předložena dotčeným orgánům státní správy. Před realizací se ještě uskuteční další setkání s obyvateli. (št)

Plánovací setkání s veřejností v sídlišti Na Rozhledně.