„Porostou tu lísky, kaliny, řešetláky, střemchy… Tady zase vidíte růže," ukazuje na jednotlivé rostliny zahradník Jiří Kovařík. „Zeleň sázíme tak blízko k sobě, aby spolu později vytvořila neprostupný pás. Po celé délce obchvatu vysadíme 43 tisíc jednotlivých rostlin. Většinu z nich už teď na podzim. Je ale možné, že výsadby budou pokračovat ještě i na jaře," vysvětluje zahradník .

Na tělese nadzemní estakády u Vestce teď zastihneme partu asfaltérů. Povrch estakády se tady leskne jako po dešti. Nejde však o vodu, nýbrž o vrstvu ztuhlé pryskyřice. Na ni muži pokládají z rolí odvinuté asfaltové izolační pásy, které budou ještě o něco později překryty vozovkou. „Izolace slouží k tomu, aby se dešťová voda nemohla dostat až na podkladový beton," říká asfaltér Jiří Will a pokračuje v práci. V ruce přitom svírá hořák napojený na velkou propanovou bombu. Plamen obě vrstvy v místě dotyku nakrátko nataví a ty k sobě pak pevně přilnou.

O kus dál lze potkat dvojici geodetů. Jeden z mladíků drží v ruce svislou tyčovou sondu, jejíž spodní hrot se dotýká vozovky a horní konec je opatřen anténou ve tvaru vodorovně umístěného terče. Nechybí ani displej, který je k sondě připojen pomocí tenkého kablíku.

„Data ze sondy jsou zaznamenána a vyhodnocována ve spolupráci s GPS družicemi obíhajícími kolem Země. Poloha zaměřeného bodu v terénu i jeho nadmořská výška jsou tak označeny s centimetrovou přesností," vysvětluje jeden ze zeměměřičů.

Vozovka po celé délce obchvatu je nyní dokončována v různých etapách. Například při vyústění komunikace ve směru na Hrochův Týnec je v podstatě úplně hotová, a to ve všech svých vrstvách. Na první pohled tu zbývá již jen osadit svodidla a opatřit komunikaci vodorovným a svislým dopravním značením.

Vrstva musí vyzrát

Na konci obchvatu ve směru do Pardubic zbývá ještě udělat o něco víc práce. „V tomto úseku máme hotovou vrstvu štěrkopísku a pracujeme na vrstvě cementové stabilizace, což je vlastně podklad, který bude uložen pod třemi svrchními vrstvami asfaltu. Než ale dojde k pokládce asfaltu, bude muset cementová stabilizace vyzrát, což si vyžádá ještě minimálně týden času. Záležet bude pochopitelně na tom, co ukážou zkoušky," popisuje současnou etapu prací Václav Malý ze společnosti Eurovia.

Práce na obchvatu nadále pokračují podle předem stanoveného harmonogramu. Po obchvatu by se tak mohlo začít jezdit už na konci letošního roku. „Dílo bude letos stavebně hotové, ale přesné datum dokončení prozatím neznám. Jedna věc je ale dokončení díla a druhá věc je, kdy na něm správce komunikace povolí zahájení provozu," upozorňuje hlavní stavbyvedoucí Zbyněk Jakubský.

Na první část chrudimského silničního obchvatu má později navázat část kolem Slatiňan. Stavba této části má začít v roce 2017. Počítá se také s vybudováním západní silniční propojky směrem na Markovice.