Podle biblického vyprávění zavedl Bůh Adama a Evu do zahrady v Edenu, kde žili spolu s ním.

Avšak Adam s Evou se dopustili hříchu, neboť porušili Boží příkaz, a proto byli ze zahrady vyhnáni.