Slavnostním otevřením rekonstruovaných lesních cest se ve čtvrtek 10. prosincezavršila největší investice projektu „Rekreační lesy Podhůra“.


Třináct kilometrů stezek pro turisty, cyklisty a koně si vyžádalo náklady dosahující dvanácti milionů korun. Investorem je město Chrudim, které na lesní cesty obdrželo evropskou dotaci ve výši 85 procent nákladů. Zbývající peníze uhradí ze své pokladny. Lesní stezky se rozkládají také na území města Slatiňan a obce Rabštejnská Lhota, které pozemky Chrudimi zapůjčily na pět let.

„Máme vypracovaný návštěvní řád. Ten jasně určuje, která z cest je určena pro pěší, cyklisty a koně. Nechceme zde mít nějaké úrazy,“ uvádí ředitel společnosti Městské lesy Chrudim Zdeněk Odvárka. Kdo návštěvní řád poruší, vystavuje se tím riziku pokuty. Na pořádek by podle Odvárky měli dohlížet nejen lesníci, ale i městští strážníci v rámci svých obchůzek.

Modernizace lesních cest spočívá především v odvodnění. Hippostezky se nemusely zvlášť upravovat, koně se cítí na měkkém povrchu dobře a nějaké bláto jim nevadí. Ostatní trasy určené pro pěší a kola jsou rovněž odvodněny a jejich povrch tvoří několik vrstev štěrku. „Až stavební části cest zarostou za dva tři roky travou, vše splyne s okolní přírodou,“ dodává Zdeněk Odvárka.