Ve čtvrtek se například pracovalo ve Slatiňanech na přejezdu ve směru na Orel, kde stavbaři na přejezd pokládali pojezdné gumové pláty vyztužené uvnitř ocelovými pruty. Činnost montérů přitom připomínala sestavování jakési velké ploché stavebnice.

Ve zmíněném úseku trati ve čtvrtek pokračovalo i svařování kolejnic „termitem". „Je to tady teď jako v pekle," poznamenal jeden ze svářečů, když při své práci pozoroval bílý oslnivý plamen doprovázený mohutným snopem rozžhavených jisker. Svařování termitem totiž nabízí opravdu podivuhodnou podívanou.

Termit je pyrotechnická směs sestávající z práškového hliníku a oxidů železa. Po jejím zažehnutí dochází k takzvané aluminotermické reakci, při které se uvolní ohromné množství energie. Teplota směsi vystoupá během hoření až ke až 3000 °C a atomy obou kovů si, zjednodušeně řečeno, vymění svá místa. Z hliníku tak vznikne oxid hlinitý a z oxidů železa se chemickou redukcí uvolní čisté železo, jehož tavenina vytvoří mezi kolejnicemi mimořádně kvalitní svár. Z příslušných chemických rovnic zároveň vyplývá, že hoření probíhá beze vzniku jakýchkoliv plynných zplodin. Termit může hořet i bez přístupu vzdušného kyslíku, neboť všechen potřebný kyslík se nachází přímo ve směsi ve formě zmíněných oxidů. Termitem tak lze svařovat i materiály pod vodou.

Pozor na zdržení

Rekonstrukce trati měla od soboty 25. července zasáhnout také nejfrekventovanější železniční přejezd na silnici první třídy číslo 37 v ulici Obce Ležáků pod bývalým chrudimským pivovarem (u výpadovky směrem na Slatiňany a Seč). Začátek uzavírky však byl nakonec z technologických důvodů přesunut na 30. července. Prodloužena do 27. července je naopak uzavírka přejezdu ve Schmoranzově ulici ve Slatiňanech ve směru na Presy, která měla skončit dnes.

Přejezd v ulici Obce Ležáků měl být podle původních plánů uzavřen do pondělí 3. srpna, dá se ale očekávat, že se i tento termín o několik dní posune. Průchod pro pěší tu zůstane zachován, avšak pro vozidla jsou stanoveny náhradní objízdné trasy. Pro osobní vozidla povede objízdná trasa od okružní křižovatky „U Guláška" po silnici I/17 v ulici Dr. M. Horákové a SNP dále přes Vlčí horu do Slatiňan. Nákladní auta pojedou od okružní křižovatky „U Guláška" po silnici I/17 přes Kočí až do Hrochova Týnce. Odtud se vydají po silnici II/355 přes Přestavlky a Rosice do Chrasti. Z Chrasti pak budou pokračovat po silnici II/358 přes Zaječice a Orel do Slatiňan.