„Provázel nás Zdeněk Musil z CHKO Moravský kras a Šárka Škvárová z ČZU Praha. Cestou jsme poznávali různé druhy rostlin a dřevin, více jsme se též dozvěděli o mechu a briologii, na které se Zdeněk i Šárka specializují,“ řekl Tibor Schwarz z Ekocentra Zelený dům. Součástí této ekologické akce byla i procházka určená dětem, které se zúčastnili žáci chrudimské Mateřské školy Dr. Jana Malíka.