Skupina kritiků mu vytýká neprůhledné výběrové řízení při stavbě kanalizace, ale také ztrátu několika obrubníků, lajdácky provedenou opravu komunikace včetně částečně zasypaných kanálů, nedbale prováděnou údržbu obecních trávníků, špatnou péči o veřejné osvětlení apod. „Žádali jsme například o výměnu nesvítící žárovky v ulici, ovšem starostovi tato oprava trvala celých sedm měsíců," konstatuje rozhovický občan Petr Kábele, jenž vystupuje jako neoficiální mluvčí skupiny, která se s žádostí o nápravu obrátila písemně též na úředníky Krajského úřadu v Pardubicích.

Starosta Milan Stejskal reaguje tvrzením, že se prý stěžovatelům nejde zavděčit, budou si prý stěžovat kdykoliv a na cokoliv. Připouští ale, že občas může něco trvat déle. „Kvůli výměně jedné žárovky přece nebudu zvát odbornou firmu, jen bych zbytečně utrácel obecní peníze. Udělám to raději sám, ale prostě až tehdy, kdy na to mám čas," řekl starosta.

Milan Stejskal odmítá i nařčení z nehospodárného nakládání s penězi na údržbu místního fotbalového hřiště, u něhož přitom podle stěžovatelů není v pořádku ani venkovní oplocení. „Obec sem ročně dává 100 tisíc korun, tak kde jsou ty peníze vidět?" zlobí se Petr Kábele. „Ale ne, sto tisíc je jen schválený rozpočtový limit. Ve skutečnosti jde do fotbalu mnohem méně peněz," brání se starosta.

Člověk, jenž v obci nežije a nezná místní sousedské vztahy, si o tamější situaci jen těžko udělá přesný a nestranný obrázek. Fotografie pořízené panem Kábelem ale naznačují, že by se v obci možná ještě dalo něco zlepšit.