Projekt je určený pro žáky 4. a 5. tříd základních škol a studenty 1. ročníků středních škol Pardubického kraje a zaměřuje se na problematiku ochrany a podpory zdraví, která je nedílnou součástí školních vzdělávacích programů. Projekt by měl učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.

První část projektu se zaměřuji na péči o zuby a správnou ústní hygienu. Na třemošnické škole se proto v únoru uskuteční seminář s tamními žáky, kde se dozví, jak správně o chrup pečovat.

Druhá oblast se zaměřuje na cyklistiku, tedy jednu z podob aktivního trávení volného času, která však skýtá mnohá nebezpečí v podobě možných pádů a zranění. Žáci proto projdou jakýmsi školením o bezpečnosti jízdy na kole, jaké mají mít cyklisté vybavení a podobně.

Časově nejdelší je poté třetí oblast, která se zaobírá výchovou ke sportu přímo na školách. „Na začátku roku jsme testovali fyzickou zdatnost dětí a výsledky jsme posílali do Prahy. Dostali jsme náměty na cvičení, programy a podobně, které jsme podle možností zapojili do výuky tělesné výchovy. K květnu budeme děti testovat znovu, abychom zjistili, jak se jejich tělesná zdatnost zlepšila nebo zhoršila. Nemyslím si ale, že by to přineslo nějaké extrémní změny. Výsledky se možná projeví spíše u slabších dětí, u těch zdatnějších patrně ne," vysvětluje tělocvikář třemošnické základky Jiří Olexa.

Tento projekt má podle učitelových slov smysl, protože podobné plošné měření tělesné zdatnosti u žáků základních škol bylo prováděno před dvaceti lety. „Učím tu už dvacet let a je to trochu znát, že výsledky jdou trochu dolů, ale není to žádná hrůza," dodává Jiří Olexa.

Lukáš Vaníček