Jak uvádí kastelán zámku Jaroslav Bušta, díky dotaci Ministerstva kultury České republiky bylo možné na počátku září zahájit rekonstrukci střechy a komína na jihovýchodní rizalitu zámku. Důvodem bylo těžké poškození krovové konstrukce, dožilá střešní břidlicová krytina a s tím spojené zatékání do objektu, podélná prasklina na komíně.

„Jsou to opravy, které návštěvníci zámku ve výsledku neuvidí. Krov byl ale v havarijním stavu, tam dokonce hrozilo propadnutí," poznamenává kastelán.
Kromě střechy se pracuje také opěrné zdi u zámecké zahrady. Ta měří zhruba sto metrů a dosahuje výšky v různých částech od dvou do devíti metrů. Její úplná rekonstrukce by stále velkou sumu peněz, kterou si vedení zámku zatím nemůže dovolit investovat, proto zde řemeslníci instalují ocelové sítě, které ochrání kolemjdoucí před možnými padajícími kameny.

Další opravy se dotknou přímo interiéru šlechtického sídla, a to konkrétně podlahy v zámecké ložnici. Pracovat se bude přes zimu, aby rekonstrukce nerušila prohlídkové trasy.