Smlouva o zbudování podzemního parkoviště, uzavřená před lety mezi městem Chrudim a společností HOMA holding, dosud není plněna. Starosta města Petr Řezníček proto zastupitelům předložil návrh na její ukončení. U reprezentantů města s ním ale nepochodil.

Stávající vlastník HOMA holdingu, pražská firma Bazcom, se už delší dobu snaží prosadit změnu podzemního parkoviště na parkoviště povrchové. Podle jednatele firmy Jiřího Mařase by toto řešení vyšlo výrazně levněji a nepodráželo by ekonomiku celého projektu, spočívajícího v rekonstrukci a vylepšení hotelového komplexu. Město ale z několika logických důvodů trvá na dodržení původního závazku a nastalý pat se tak nedaří řešit. Po téměř dvouhodinovém jednání nakonec mezi zastupiteli převážily hlasy volající po dalším jednání.

Návrh na ukončení nájemní smlouvy podpořila v úvodu schůze zastupitelů vedoucí právního oddělení města Dana Půlpánová.

Nejpádněji shrnul argumenty na podporu rozhodného postupu města jeho starosta Petr Řezníček. Předeslal, že smlouvy se mají plnit, přičemž současný vlastník hotelu věděl, do čeho jde. Přesto je na staveništi úplně mrtvo. Zároveň upozornil na rozpor případného budování povrchového parkoviště s regulačním plánem města a opět zdůraznil, že povrchové parkoviště by muselo být při zachování odpovídající kapacity mnohem rozlehlejší. „Snad nechceme mít v těchto místech plochu, která by připomínala parkoviště před Kauflandem nebo Penny Marketem?“ ptal se.

Za nekompromisní dodržení nebo za případné vypovězení platné smlouvy se přimlouvali také místostarosta Jan Čechlovský nebo zastupitel Jaroslav Moučka.

Místostarosta Jaroslav Trávníček či zastupitel František Pilný byli naopak smířlivější. „Text smlouvy byl od samého počátku špatný,“ domnívá se přitom František Pilný. Podle něj je takřka jisté, že by se společnost Homa Holding výpovědi bránila soudně, přičemž by prý mohla poukazovat na některé nejednoznačně formulované smluvní podmínky.

Za smířlivější postup a za další jednání s firmou Bazcom se vyjádřili také místostarosta Miroslav Tejkl, zastupitel Petr Lichtenberg i někteří další. Varovali přitom, že firma Bazcom se bude konci nájemního vztahu k pozemku bránit. A to i za cenu soudního jednání, jež by mohlo trvat řadu let, přičemž díra před hotelem by Chrudimáky strašila po celou tuto dobu.

Starosta Petr Řezníček nicméně říká, že město už projevilo více než dostatečnou vstřícnost. „Jednateli firmy Jiřímu Mařasovi jsme nabídli, že Chrudim vybuduje podzemní parkoviště na své náklady, přičemž hotel by měl smluvně ošetřeno, že bude moci tato parkovací místa využívat. Větší vstřícnost si už neumím představit,“ podotýká starosta.

V diskuzi zaznělo i varování, že při ukončení nájemní smlouvy bude společnost po městu žádat úhradu prokazatelně provedených prací souvisejících například se skrývkou zeminy, s provedením archeologického průzkumu nebo se zaměřením a přeložkami inženýrských sítí. V dopise zaslaném zastupitelům už firma vše vyčíslila na zhruba devět milionů korun.

Po zvážení všech argumentů se zastupitelé dohodli, že pověří vedení města dalším jednáním s firmou Bazcom. K závěrům tohoto dialogu se pak vrátí na své květnové schůzi. „Já takový postup jednoznačně vítám,“ reagoval včera jednatel firmy Jiří Mařas.