V centru města, kde proud plyne v hlubokém kaňonu tvořeném kamennou regulací, to ještě jde. Svinčík ale objevíte i zde, třeba pod schodištěm na konci slepé Pobřežní ulice. Na ojedinělé plastové lahve narazíte i v náhonu u Regionálního muzea. Hlavní snůška odpadků se ale nachází především v okolí parku Střelnice. Ve vodě se tu houpou plastové lahve i kusy polystyrenu či dřevěné desky a mezi vší tou různobarevnou hrůzou proplouvají hejna kdysi divokých kachen, zvědavě teď pátrajících po čemkoliv k snědku.

Nepořádek ale není jen ve vodě. Ještě víc ho okamžitě zaznamenáte na svažitých březích. Nejhnusnějším příkladem je strmý břeh pod parčíkem na začátku Moravské ulice, jenž je na ploše několika metrů čtverečních pokrytý prázdnými plechovkami, plastovými lahvemi, nápojovými kartóny, rozškubanými igelitovými pytli a dalším nepořádkem. Vše vypadá jako odpad z nějaké restaurace nebo bistra.

„Tato místa patří dlouhodobě mezi nejvíce znečišťovaná," připouští Lukáš Dvořák, vrchní strážník chrudimské městské policie. „Strážníci takové odpadky prohledávají s navlečenými chirurgickými rukavicemi a snaží se vystopovat jejich původce. Například podle účtenek nebo podle adres nadepsaných na odhozených obálkách a dokumentech. Když se to podaří, vyzveme nepořádníka k rychlému úklidu místa a navíc mu udělíme blokovou pokutu. To někdy zabírá," vysvětluje Lukáš Dvořák.

Pokud se původce nepořádku vystopovat nepodaří, obracejí se strážníci ihned na pracovníky Technických služeb, kteří se pak snaží místo co nejrychleji uklidit. Je to ale mnohdy sisyfovská práce, neboť nepořádek se časem na stejném místě objeví znovu.

Hezký pohled teď není ani na některé plochy trávníku přímo v parku Střelnice. Podnik Povodí Labe tady i v blízkém okolí nedávno kácel přerostlé topoly a na ploše parku se nyní dosud nacházejí torza kmenů, úlomky větví i cáry výstražných pásek, jimiž byla označena chodcům dočasně nepřístupná místa. Lubomír Musil, vedoucí pardubického střediska Povodí Labe, ve čtvrtek nicméně Chrudimskému deníku sdělil, že po odvozu veškerého dřeva bude park opět uklizen a travnaté plochy budou upraveny.