Varianta bezplatného využívání chrudimské MHD zůstane zachována i těm cestujícím, kteří nejsou občany města. Pro uplatnění nároku na jízdu zdarma všem seniorům nadále postačí předložení platného občanského průkazu. O zavedení průkazek se neuvažuje.