Dne 1.května 2009 byl uspořádán jako každoročně recesistický prvomájový průvod v Třemošnici, který organizoval Aleš Procházka, Karel Koláček Josef Starý, Zdeněk Doležal, Jiří Rokos a Josef Mikan. Tato akce se dříve konala u hradu Lichnice a chodilo se do Lovětinské rokle.

Nyní již po třetí šel prvomájový průvod z náměstí Míru v Třemošnici a prošel ulicemi města a skončil u hřiště v Třemošnici. Cestou byly hrány údernické písně, proslov zde měl Karel Poláček a k poslechu hrála hudební skupina Punc.

Poznámka redakce: Škoda, že fotografie nejsou černobílé. Iluze by pak byla dokonalá.

Ještě hlubší reminiscence než na vážných oslavách současných komunistů na chrudimském Festunku vládla na pardubické Dukle. Zazněla tam dokonce československá státní hymna.