Byla vybudována v letech 1907 – 1912, její rozloha činí 66 hektarů, hráz je vysoká přes sedmnáct metrů a výška přepadu bezmála deset metrů. Protože hamerská přehrada slouží jako zdroj pitné vody, kolem platí I. pásmo vodárenské ochrany a přístup na hráz není možný. Kolem opačné strany nádrže vede původní cesta lemovaná starými kamennými patníky, kterou místní lidé využívají k procházkám.

Přímo z Hamrů se dá k přehradě dostat například po silnici směrem k Vortové, kdy u autobusové zastávky Ovčín vede doprava neznačená stezka. Ta pak za potokem pokračuje vlevo a dál až ke staré cestě podél části nádrže. Z té je později možné odbočit vpravo až k místu, odkud je přímý výhled na hráz a kde téměř u vody stojí pomníček věnovaný vrchnímu soudnímu radovi Jaromíru Červenkovi z Pardubic. Již špatně čitelné písmo zvěstuje, že v dubnu 1931 o sedmé hodině večerní tento pán na onom místě při návratu z rybolovu do strážního domku podlehl srdeční mrtvici. Přehrada se celá obejít nedá, a to kvůli podmáčeným pobřežním porostům i oplocení u areálu Povodí Labe.