„Revitalizace výrazně zlepšila prostředí v parku i v širším okolí. Nesmírně mě těší, že se díky ní Chrudimáci do parku opět vrací a rádi zde tráví svůj volný čas,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný. Dodal, že říční náhon obtékající přírodní památku Ptačí ostrovy byl po mnoho let mělkou, sedimenty zanesenou a silně páchnoucí strouhou, která od pobytu v městském parku přírodního charakteru spíše odrazovala.

Stavba roku je celostátní a největší tuzemská soutěž v oboru architektury a stavitelství, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí na území České republiky i mimo ni. Kvalitu stavby pak posoudí vysoce odborná porota, jež ji také za tím účelem navštíví.

Pro chrudimské želízko v ohni však mohou hlasovat i samotní uživatelé stavby a pomoci tak k získání Ceny veřejnosti. Internetové hlasování na webových stránkách www.stavbaroku.cz již odstartovalo a potrvá do 14. října. „Projekt nepatřil mezi ty jednodušší. Nejprve muselo dojít ke shodě a spolupráci mnoha subjektů,“ uvedl místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář, jenž je zodpovědný za investice.

„Práce také komplikovaly mimořádně technicky náročné přeložky stávajícího vodovodu a kanalizace, jež bylo nutné i v průběhu prací ponechat v chodu. To si vyžádalo dosti originální řešení. Přeložky v délce desítek metrů byly realizovány formou shybek z tvárné litiny, kanalizační shybka byla sestavena mimo stavební rýhu a osazena mechanizací na místo určení jako jeden celek,“ dodal Nunvář. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady dosáhly 14,8 milionu korun, z toho dotace činila bezmála 11 milionů.

Město Chrudim je v České republice průkopníkem z hlediska revitalizací vodních prvků v městském prostředí. První úspěšná revitalizace tzv. jižní větve náhonu (u divadla) byla řešena od poloviny devadesátých let 20. století.