Dojdete-li totiž k místu s tabulí označující název ulice a shlédnete-li ze břehu přímo do svěže proudící vody, vašim zrakům nemůže uniknout dřevěná maketa dravé ryby, číhající s tlamou nastavenou proti proudu na pomyslnou neopatrnou kořist.

Samotné slovo „sádky", od nichž je název ulice odvozen, značí jinak vodní nádrže nebo velké říční nádoby s otvory, které jsou určeny k přechovávání ryb. Pro udržení vhodného prostředí vyžadují stálý přítok čerstvé okysličené vody.

Dřevěná maketa dravé ryby v říčním náhonu v ulici Na Sádkách.