Po ukončení bezmála čtvrt století trvajícího partnerství s mnohem větším a lidnatějším nizozemským městem Ede se Chrudim poohlíží po novém partnerovi. Město přitom tentokrát „loví" spíše v těsnějším středoevropském prostoru.

„Velmi rádi bychom navázali spolupráci například s nějakým městem v Německu, protože s touto zemí nás pojí nejen zeměpisná blízkost, ale také podobné kulturní a společenské zvyky. V dobách fungujícího hotelu Romania, později Bohemia, ostatně Němci patřívali k poměrně pravidelným návštěvníkům našeho města," zalovil v paměti chrudimský místostarosta Roman Málek. „V současnosti se můžeme opřít o skvělou spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Německu a velvyslancem Tomášem Podivínským. S jeho přičiněním se například článek o hledání partnerského města objevil v tištěném zpravodaji svazu bavorských měst Bayerischer Städtetag," pochvaluje si chrudimský místostarosta.

PALESTINSKÝ TUBAS NE

Na rovinu řečeno, Chrudim si ve zmíněném článku poněkud „fandí", neboť uváděných třicet tisíc obyvatel ve městě zdaleka nežije. O to ale podle Romana Málka nejde. „Rámcové představě o velikosti města takový údaj vyhovuje. Zvlášť tehdy, když připočítáme obyvatele měst a obcí v našem nejtěsnějším sousedství," vysvětluje Roman Málek.

Pokračuje také hledání případného partnera v Maďarsku, jehož se, díky svému rodinnému původu, ujal městský zastupitel Josef Lörincz.

V hledáčku Chrudimě zůstává podle nedávné informace starosty města Petra Řezníčka také tuzemské jihomoravské Znojmo. V tomto případě již obě města spojuje spolupráce ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a také v projektu Národní sítě Zdravých měst České republiky.

Připomeňme, že na přelomu let 2013 a 2014 dorazila do Chrudimě i poměrně exotická nabídka na spolupráci od představitelů blízkovýchodního palestinského města Tubas. Byla přijata s rozpaky, nicméně Palestinci tehdy byli pozváni na květnový chrudimský jarmark. K navázání spolupráce však nakonec nedošlo.