„Pro historiky je to velmi zajímavý fakt. Ovšem pro úřední zhodnocení odměny pro nálezce to bylo složitější v tom, že hodnota obsažených drahých kovů byla poměrně malá. Proto jsme čekali na odborné vyčíslení kulturně historické hodnoty. Archeologický ústav ji stanovil na 95 700 korun a nyní jsme na jednání Rady Pardubického kraje mohli odsouhlasit odměnu 10 tisíc korun pro náhodného nálezce,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.

Jeden z nalezených artefaktůJeden z nalezených artefaktůZdroj: Pardubický kraj

Pardubický kraj tak do své sbírky získal velmi hodnotný nález tvořený 290 artefakty, který byl odborně archeologicky vyzvednut a z něhož zejména polotovary padělaných mincí představují cenný zdroj vědeckých informací. Kulturně historický význam nalezeného souboru spočívá především v jeho úplnosti. Zejména nalezené polotovary padělaných mincí a získaný odpadní materiál představují cenný zdroj vědeckých informací zásadních pro výzkum fenoménu padělatelských dílen pozdního středověku z hlediska historických a společenských souvislostí a také technologického výzkumu.

D35 Opatovec – Staré Město - vizualizace
Memorandum asi vyřeší i spor o D35 u Svitav. ŘSD čeká další jednání se Šumperáky

Odborníci vysoce ocenili skutečnost, že nálezce postupoval po nalezení prvního artefaktu zcela správně, kontaktoval muzeum a tím umožnil profesionální dokumentaci a zhodnocení nálezu.

Středověké tresty za padělání peněz byly kruté

 Není bez zajímavosti, že mezi penězokaze patřili samotní mincíři z oficiálních mincoven nebo obyčejní měšťané a vesničané, kteří se snažili lehce zbohatnout. Neodradily je ani kruté tresty. Dopadeným „řezačům", kteří brousili pravé mince a ze získaného materiálu odlévali nová platidla, kat odřezával nos, uši nebo ruce.

Zákoník císaře Maxmiliána I. z roku 1499 nařizoval trest ohněm, uvaření ve vřelém oleji, smrt škrcením či smýkáním. Král Jiří z Poděbrad stanovil, aby provinilci „ztratili hrdlo". Zemský zákoník z roku 1500 určil trest upálení zaživa. Za vlády českého krále Přemysla Otakara II. byl padělateli zabaven veškerý majetek a následně byl usmrcen.

zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

Mohlo by vás zaujmout: VIDEO: Nový kruháč na křižovatce I/35 a I/43 u Svitav byl dnes otevřen

Zdroj: ŘSD