V Proseči již kamerový systém zavedený byl, ale stávající, ještě analogová technika, je nyní zastaralá a nefunkční. Proto radní přistoupili k výměně a nákupu tří nových kamer s rozlišením tři megapixely a nočním přísvitem. Nákup bude stát městskou pokladnu necelých 50 000 korun.

„Rozhodli jsme kamerový systém zmodernizovat v návaznosti na čím dál větší potřeby státní i městské policie, která jej bude využívat pomocí zabezpečeného přístupu," říká prosečský starosta Jan Macháček.

Obraz z kamer bude možné sledovat i na radnici, leč starosta neplánuje stálý dohled. „V posledních čtrnácti dnech nás policisté už dvakrát oslovili, zda už máme kamerový systém osazený, protože potřebovali zjistit údaje o dvou případech trestné činnosti, ke které na území našeho města došlo," dodává starosta Jan Macháček. (lv)