Radnice se v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 snaží zapojovat veřejnost do debat o rozvoji lokalit, ve kterých žijí. Náměty a připomínky jsou poté zohledňovány při přípravě projektů.

Červencová veřejná setkání s občany se týkala ulic Na Sádkách a sídliště Pod požární zbrojnicí. Zástupci městského úřadu si při schůzce s lidmi žijícími Na Sádkách zapsali hned několik podnětů. „Povrch komunikace bude vydlážděn, ulice zůstane neprůjezdná. Kvůli větší bezpečnosti občanů bylo navrženo ohraničení náhonu, zachování sestupů k vodě a také navržení možnosti jednotných lávek a můstků přes náhon v celé ulici. Osvětlení bude zachováno, ale obnoveno. Pozornost je třeba věnovat i vyčištění dna náhonu tak, aby se nezvedala hladina vody z důvodu zatopení sklepů v obytných domech okolo náhonu,“ vypočítává náměty občanů koordinátorka Zdravého města Chrudim Šárka Trunečková.

Další z uskutečněných setkání bylo již druhé v pořadí a týkalo se připomínkování projektové studie regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod požární zbrojnicí. Zde je nutné prořezat stromy a vzrostlou zeleň. Okolo pískoviště vznikne „pobytový ostrov aktivit“. Ten by měl zachovat charakter klidného parčíku a soustředit aktivity všech věkových skupin obyvatel. Budou zde umístěny herní prvky pro děti, mládež i dospělé. Do prostoru se vejdou multifunkční a provazové prvky, plácek na petanque, stolní tenis nebo basketbal. Pískoviště bude uzavíratelné, u něj vzniknou dřevěná mola a lavičky.

Nejprve se uvažovalo, že psi budou mít do vnitrobloku vstup zakázaný, ale došlo k dohodě s tím, že se zákaz bude týkat pobytového trávníku a dětského hřiště.