„Vítám úspěchy mladých lidí, kteří nepodléhají lhostejnosti, pesimistickému vnímání světa, jsou plni nadšení a mají touhu něco dokázat. A jsem velmi mile překvapena, jaký potenciál vsobě tito chlapci a dívky mají, vždyť některé zjejich prací mohou být okamžitě využitelné vpraxi,“ uvedla po setkání Marie Málková.

Měla tak na mysli především nápad Františka Kolka a Václava Kociána zGymnázia Josefa Ressela vChrudimi. Ti na soutěži ve Středoškolských odborných činnostech (SOČ) získali druhé místo voboru zdravotnictví za svůj balíček první pomoci určený košetřování zranění, při nichž dojde kamputaci končetiny. Praktická ukázka takového ošetření za použití vlastnoručně vyrobeného modelu ruky zaujala všechny přítomné. A protože chlapce ktomuto nápadu vedla neexistence pomůcek košetření těchto zranění, dá se po úspěchu na SOČ očekávat i zájem odborné lékařské veřejnosti.

Bílé místo na mapě vyplnil i student Vyšší odborné školy a Střední pedagogické školy vLitomyšli Martin Šantrůček. Ten obsadil vSOČ také druhé místo sprací Vliv počítačových her na děti adolescenty. „Ve svém okolí se setkávám slidmi, kteří vydrží hrát počítačové hry až 48 hodin, a všiml jsem si, že se to začíná odrážet vjejich chování. Proto jsem se této problematice začal blíže věnovat. Prostřednictvím dotazníků jsem získával informace a také jsem sám na sobě provedl experiment. Dvanáct hodin jsem hrál počítačovou hru, tzv. střílečku, a ověřil si, jak razantní je po takovéhle době ztráta koncentrace a přesnosti,“ přiblížil svůj projekt Martin Šantrůček. Jak dále řekl, rád by své závary publikoval a dal je kdispozici pedagogům a všem těm, kteří sdětmi pracují. Stude tohoto typu totiž byla zpracována pouze vUSA, její výsledky jsou navíc neprůkazné.

„Svoji hodnotu však mají všechny úspěchy, kterých studenti na celostátních soutěžích dosáhnou. Otevírají jim dveře ke splnění jejich snů a životních cílů. Jsem hrdá na to, že vnašem kraji tyto nadějné mladé lidi máme, a věřím, že alespoň někteří znich zůstanou našemu regionu věrní a vrámci svých budoucích profesí přispějí kjeho rozvoji,“ řekla na závěr radní Marie Málková.