Ke svážení pokácených kmenů slouží použití chladnokrevných koní ze stáje Rudolfa Janovského z Chlumu, protože v prudkém svahu nelze žádnou moderní mechanizaci použít. Otec a syn Janovských nemají z kůrovce dobrý pocit. „Tady nad Hlinskem směrem ke Žďáru pramení spousta řek – Chrudimka, Sázava, Doubrava, Svratka. Až místo lesů budou pláně, prameny zřejmě vyschnou. Ještě se dožijeme doby, kdy bude voda vzácnost,“ říká Rudolf Janovský.

Radek Pavlík