Už třetí týden pokračuje likvidace ekologicky závažné havárie tahače Volvo, jehož řidič 28. dubna na silnici u obce Oudoleň zlikvidoval 130 metrů ocelových svodidel a do protilehlého srázu převrhl cisternu horkého asfaltu.

Soukromá firma všechny dny, včetně dvou májových svátků, sobot a nedělí, nepřetržitě pracovala na odtěžení zeminy kolem břehů meliorační strouhy, na nichž rozlitý asfalt ztuhl v tvrdý škraloup.

Bagrista Martin Špígl musel citlivě skrýt a jeho kolegové v nákladních autech odvézt přes 200 tun kontaminované hlíny. O havárii se stále hovoří v obou blízkých obcích, Oudoleň a Slavětín.

Lidé se pozastavují nad malou zodpovědností některých šoférů aut s nebezpečnými náklady. „S horkým asfaltem by měli jet opatrně, jako se kdysi po hrbolatých a kamenitých cestách vozily na městské trhy vajíčka,” zaznělo v oudoleňské hospodě.

Ivo Havlík