V ulici byly rovněž vztyčeny nové sloupy veřejného osvětlení a byla zde vybudována dešťová kanalizace. Správa a údržba silnic Pardubického kraje se navíc postarala také o rekonstrukci vozovky, která spočívala v položení nového asfaltového povrchu v celé šíři jízdní komunikace. „Na toto dílo v hodnotě přibližně 2,2 milionu korun se nám podařilo sehnat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši přibližně 1,7 milionu korun. To nám samozřejmě výrazně pomohlo," připomněl nasavrcký starosta Milan Chvojka.

V Nasavrkách také nadále probíhá celková přestavba dosud nezrekonstruované plochy náměstí. Tady již byly pokáceny nevyhovující stromy a v současné době je zde hlavním úkolem vybudování kanalizace. Aktuálně probíhá třetí výstavby kanalizace, která má být podle harmonogramu ukončena k datu 20. prosince. V této fázi jde konkrétně o vybudování kanalizace v části náměstí od večerky potravin po nákupní středisko Jednota. Podrobný harmonogram prací, které si město naplánovalo pro rok 2017, bude upřesněn a zveřejněn v únoru příštího roku.