Úvodní slovo pronesl nasavrcký starosta Milan Chvojka. Připomněl, že Nasavrky neslaví jen státní svátek, město si zároveň připomíná 690. výročí první písemné zmínky o Nasavrkách, navíc se letos podařilo znovu získat pro Nasavrky titul město.

Slavnost pokračovala průvodem od masarykova památníku na sokolské hřiště, kde pronesl projev Ing. Jan Jelínek a poté společně starosta města Milan Chvojka a starosta Sokola Radek Bureš zasadili sokolskou lípu svobody. Dopolední program zakončila státní hymna.

Oslavy pak vyvrcholily odpoledním programem v místním zámku od 16.00 hodin. Zde přivítal přítomné hosty starosta města. Poté přednesl svůj projev pan Karel Stejskal a program pokračoval pod vedením předsedy kulturní komise Jana Stejskala hudebně dramatickým představením pod názvem Božská Ema. Všichni účinkující (Renata Klečková, Danuše Marková, Jana Trojanová a Vladimír Kotek) podali vynikající výkony.

Velice zdařilé oslavy skončily kolem půl šesté a spokojení diváci si jistě odnesli krásný kulturní zážitek.