Vlastně na Náměstí, tak se totiž největší plocha v centru jmenuje. Obce většinou náměstí nemívají, Nasavrky ale přesto obcí jsou. „Poslední dobou se opět zabýváme myšlenkou, že požádáme o statut města. Máme například více než 1600 obyvatel, téměř navlas stejně jako Seč. Ta přitom nedávno dokázala získat městský titul zpět,“ uvažuje nasavrcký starosta Milan Chvojka.

Velikost obce přitom nemusí hrát při posuzování případné žádosti rozhodující roli. „Jsou tu také historické souvislosti. „Nasavrky bývaly centrem panství. V obci je zámek, sídlil tu soud i šatlava,“ vysvětluje starosta.

Pádným argumentem pro kladné vyřízení žádosti by byly listiny, prokazující dřívější městský statut.

Dnes je obec také sídlem Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory, sídlí tu i lesní správa oblasti. Nechybí tu ale ani pošta, škola, spořitelna, knihovna, lékárna či několik obchodů.