Můžete nám představit svoje pracoviště?

Naše oddělení má dvě části nekroptickou a bioptickou. Devadesát pět procent práce vykonáváme právě v bioptické laboratoři, kde zajišťujeme zpracovávání vzorků orgánů a tkání živých pacientů. Kolektiv oddělení tvoří společně se mnou tři lékařky, z toho jedna je na zkrácený pracovní úvazek a druhá na mateřské dovolené. Dále máme pět laborantek a na poloviční úvazek u nás pracuje sanitář, který má na starosti nekroptickou část oddělení. Tam je to hlavně o administrativě, tedy o příjmu a výdeji těl zemřelých.

Když se řekne patologie, většina lidí si hned představí pitvu.

Ale ty se už provádějí jen zřídka, většinou v případech, kdy si ji vyžádají lékaři z klinických oddělení, kteří jediní mohou zdravotně bezpečnostní pitvu navrhovat. Ta slouží k upřesnění nebo zjištění diagnóz u pacientů, kteří v nemocnici byli jen krátkou dobu a zemřeli

Týkají se vás i soudní pitvy, třeba pro potřebu policie?

Ne, ty se provádějí v Pardubicích v Ústavu soudního lékařství. Pokud jde o zemřelého v naší nemocnici, tělo se tam převeze.

Existují pitvy na přání příbuzných zemřelého? Třeba někdo chce vědět přesně, co bylo příčinou úmrtí.

S tím jsem se tedy opravdu nikdy nesetkala. Pitvy jsou tu pro lékaře z klinických oddělení, kteří mohou pitvu navrhovat, a tak získávají zkušenosti a nové poznatky, které mohou uplatnit ve své praxi.

Nemohu se vyhnout záležitost, která svého času hodně hýbala naší společností, jde o konkurenční boj pohřebních služeb. Stalo se, že by se hádaly nebo přetahovaly o těla zemřelých?

Na našem pracovišti jsme se s tím naštěstí nesetkali, ale vím, že svého času tahanice v některých nemocnicích byly a docela ostré. U nás se tyto případy neobjevily . Příbuzní si pohřeb zařizují sami. Můžeme jim říct, jaké pohřební služby v Chrudimi jsou, ale žádnou jim nedoporučujeme.

Přejděme k bioptické části vašeho oddělení. Když mi lékař odstraní mateřské znaménko, dostane vzorek vaše laboratoř?

Ano, tento odebraný materiál končí u nás. Zpracováváme všechny vzorečky a resekáty tkání, které lékaři získávají při vyšetřeních i preventivních a také při operacích. Takže u nás můžete vidět tkáně z nejrůznějších orgánů, včetně kůže s vaším mateřským znaménkem. Účelem zpracování je stanovit diagnózu.

Přibývá preventivních vyšetření a s tím i práce pro vás?

Určitě ano. A navíc nyní je tendence z co nejmenšího vzorku vytěžit co nejvíc informací

Máte nějaký pořadník vzorků, které spěchají anebo si na rozbor mohou počkat?

Vyšetřujeme vzorky v pořadí, jak přijdou na oddělení, kromě vyšetření statimových, která spěchají z důvodů další léčby, a peroperačních. Ty poslední zmíněné se týkají tkání odebraných přímo při operaci, zpracovávají se jinou technikou a výsledek sdělujeme na operační sál nejpozději do 30 minut.

Na oddělení nejsou směny?

Ne, máme klasické denní služby. Pracujeme od pondělí do pátku od půl sedmé do tří.

A otázka na závěr jak jste se dostala k patologii?

Je to velice zajímavý obor, ke kterému je třeba, aby člověk hodně věděl. Není to žádná rutina. O patologii jsem začala přemýšlet v šestém ročníku medicíny a jsem ráda, že jsem se pro ni rozhodla.

Začínala jste praxi v Chrudimi?

Ne, já jsem z Moravy, v Chrudimi jsem teprve šest let. Líbí se mi tu.

Jak relaxujete při této náročné práci?

Jako každý. Rádi chodíme za kulturou, do přírody, na výlety a také s pejskem.