Cílem projektu je poskytovat v Pardubickém kraji všestrannou pomoc obětem domácího násilí - zejména dětem; zároveň je určen pro pachatele domácího násilí.

Pomoc dětem je realizována prostřednictvím tzv. „školičky“ – metoda převzatá z Rakouska a Německa; skládá se ze dvou částí: terapeutického programu a klubové činnosti. Cílem tohoto programu je dát dítěti pocit jistoty, bezpečí, adekvátní sebevědomí, natrénovat svobodu rozhodování, sebereflexi, získat kvalitní informace, jak řešit krizové situace, na koho se obrátit a podobně.

Program pro pachatele domácího násilí je určený těm, kteří si svůj problém uvědomují a chtějí jej sami řešit. Jedná se o ucelený soubor psychologické pomoci, probírají se různé oblasti – zodpovědnost za domácí násilí, zvládání vzteku, pravidla a modely partnerství, komunikace mezi partnery, právní poradenství, atd. Vedle probíhající programu pro pachatele probíhá též program pro oběti domácího násilí a cílem této spolupráce je podpora pachatele, podpora oběti a vzájemná koordinace.

Hlavním cílem projektu je podporovat původní rodinu tak, aby všichni členové rodiny mohli vyrůstat v harmonickém rodinném prostředí! Krizová pomoc a poradenství po telefonu či elektronickou poštou dává možnost klást zcela anonymně otázky týkající se problematiky domácího násilí, popřípadě nabízených služeb. Služby jsou zajišťovány zcela bezplatně.

Může se na nás obrátit kdokoliv, kdo se s touto problematikou potýká, ať už přímo, či nepřímo. Zajištění služeb může být zcela anonymní, je- li to požadavek zájemce.

Služby jsou poskytovány každý pracovní den od 8 do 17 hodin, případně dle potřeb klientů! Kontaktujte nás na adrese Centra J.J. Pestalozziho.
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím nadace rozvoje občanské společnosti.“