Střední průmyslová škola Chrudim připravuje žáky technických oborů více než 110 let. V současné době nabízí žákům základních škol tři obory studijní, zakončené maturitní zkouškou – Strojírenství, Mechatronika , Mechanik strojů a zařízení a čtyři obory učební, zakončené výučním listem – Zámečník, Obráběč kovů, Strojník silničních strojů a Mechanik elektronických zařízení. Ve studijních oborech má škola pro první ročník k dispozici 144 míst, v učebních oborech 96 míst.

Dny otevřených dveří    o víkendu
Dny otevřených dveří se konají ve Střední průmyslové škole Chrudim
v pátek 12. prosince od 9:00 do 18:00 hod.
a v sobotu 13. prosince od 8:00 do 12:00 hod.
v obou objektech školy – Čáslavské ulici a v areálu dílen odborného výcviku starého závodu Transporta

Díky Pardubickému kraji, který je zřizovatelem školy, byla škola v letošním roce zásadním způsobem podpořena prostřednictvím projektu s názvem Strojírensko-technologické centrum Chrudim. V rámci tohoto projektu získala škola investiční prostředky v celkové výši 23 milionů korun. Za tyto prostředky, mimo jiné, pořídila pro výuku obrábění 12 soustruhů, 6 frézek,  2 CNC obráběcí centra a k nim velmi moderní učebnu programování číslicových strojů s 16 pracovišti. Vybavení učeben hydrauliky a pneumatiky výukovými stanicemi nejmodernější konstrukce umožní škole připravovat žáky v těchto, mnohými zaměstnavateli velice žádaných, oblastech. Pro účely měření škola z prostředků projektu vybudovala novou  laboratoř, kterou vybavila (podle vyjádření dodavatele zatím jako jediná škola v celé ČR) špičkovým provedením 3D měřícího laseru. „Dovolím si využít této příležitosti a Pardubickému kraji za realizaci uvedeného projektu poděkovat, protože prostřednictvím tohoto projektu zajistil pro výuku strojírenských oborů a oborů mikroelektroniky na naší škole pro její žáky materiální podmínky, zcela srovnatelné s podmínkami předních firem, ve kterých se žáci ucházejí po absolvování školy o zaměstnání, a skutečně vytvořil z naší školy centrum technického vzdělávání regionu" říká ředitel školy František Mihulka.

„Prostřednictvím fotografií některých nově vybudovaných a vybavených výukových pracovišť si dovolujeme pozvat nejen žáky základních škol a jejich rodiče, ale také širokou veřejnost k návštěvě naší školy při příležitosti Dnů otevřených dveří, které se konají v pátek 12. prosince od 9:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu 13. prosince od 8:00 hod. do 12:00 hodin v obou objektech školy – v Čáslavské ulici a v areálu dílen odborného výcviku starého závodu Transporta. Těšíme se na vás," vzkazuje František Mihulka, ředitel školy.