Ministerstvo vnitra uvažuje o přestěhování chrudimských policistů do nového sídla na kraji města. Republikoví policisté ze stávajících objektů na Všehrdově náměstí by měli v budoucnu najít nové působiště v objektech, jež mají být postaveny v průmyslové zóně v areálu bývalé Transporty.

S informacemi o těchto úvahách poprvé přišel Český rozhlas a Chrudimskému deníku je včera potvrdil Petr Voldán, vedoucí oddělení tisku a prevence pardubického Krajského ředitelství Policie ČR.

Šesti zvažovaným moderním objektům na celkové ploše jednoho hektaru má vévodit pětipatrová hlavní budova s celami, výslechovými místnostmi a kancelářemi. V dalším velkém objektu se má nacházet střelnice, místo pro výcvik boje v uzavřených prostorách, tělocvična, posilovna a sportovní hala. V novém policejním komplexu o kapacitě sto třiceti zaměstnanců nemá chybět ani autopark nebo jídelna.

Nákup pozemků

„Ten záměr zde skutečně existuje, ale celá věc je prozatím ve stadiu zpracování projektu i příslušného výběrového řízení. Mluvit teď proto o tom, jak přesně bude objekt vypadat, nebo dokonce uvádět, kdy bude stát, by bylo velmi předčasné. Záleží i na tom, zda a v jaké výši půjde získat například dotace z Evropské unie," upozornil Petr Voldán. Stejně tak podle něj dosud nepadlo rozhodnutí o tom, jaký osud by následně potkal existující, dnes využívané objekty na Všehrdově náměstí.

O tom, že se nejedná jen o plané úvahy, ale svědčí mj. skutečnost, že policie už odkoupila potřebné pozemky, má zpracovanou studii sídla a drží i potřebný souhlas s plánovanou stavbou od úřadů.

Ministerstvo vnitra nyní vybírá firmu, která zpracuje projektovou dokumentaci k výstavbě areálu. Přípravy postupují docela rychle, ale ani tak ještě nelze stoprocentně tvrdit, že nový policejní areál v Chrudimi nakonec opravdu bude. Limitujícím faktorem zůstávají i v tomto případě peníze, protože je zřejmé, že náklady na výstavbu nového moderního sídla by se pohybovaly v řádu stovek milionů korun.

Stará radnice osiří

Zatímco na konečný výsledek úvah o přestěhování sídla republikové policie si Chrudimáci ještě nějaký čas počkají, delší dobu zamýšlený přesun služebny městské policie už nabyl podstatně konkrétnější podoby.

Město dříve zvažovalo například přestěhování strážníků z budovy Staré radnice (jde o dům s věžičkou a červenou fasádou na Resselově náměstí 1) do jednoho z domů, který byl už dříve vyklizen právě republikovou policií na již zmiňovaném Všehrdově náměstí. Po pozdějším získání budovy čísla popisného 29 v dolní části Široké ulice (jde o bývalé sídlo pobočky odboru Cizinecké policie, dům naproti Muzeu) však vedení města rozhodlo, že strážníci se přemístí právě tam.

Už letos

„V budově v Široké ulici bude ještě nutné provést nezbytné stavební úpravy, ale i tak se domnívám, že ke stěhování bude moci dojít už letos. Pravděpodobně někdy ve druhé polovině roku," řekla včera Chrudimskému deníku mluvčí radnice Sylva Drašnarová.

Co bude poté se Starou radnicí, to město zatím neví. „Nejprve bude třeba důkladně prověřit technický stav budovy včetně jejích vnitrobloků. Co už víme, tak například fasáda není v dobrém stavu a zřejmě budou provedeny i některé podlahové sondy, aby se prověřilo, jak je na tom budova i po statické stránce. Teprve pak bude možné přemýšlet o jejím konkrétním využití," dodala Sylva Drašnarová.