Zdroje i výdaje jsou v předkládaném návrhu vyčísleny shodně na bezmála 490 milionů korun.

Vedle běžných položek, určených například na zajištění chodu samotného úřadu, na mzdy zaměstnanců města, na běžný provoz škol, sociálních institucí, sportovišť atd., najdeme v návrhu i více než 108 milionů korun začleněných do položek odboru investic.

Významnou roli mají hrát zejména prostředky směrované do oblasti komunikací. Vedle plošných i lokálních výsprav vozovek a chodníků a jejich běžné údržby najdeme ve výčtu například 3 100 tisíc korun na rekonstrukce a opravy mostů nebo na opravy a čištění uličních vpustí. Pro stavební úpravy ulice K Presům je v rozpočtu počítáno s částkou 1.300 tisíc Kč a například rekonstrukce ulice Na Kopci má přijít na dva miliony korun. Nejvýznamnější položku v oblasti komunikací však představuje rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení ve Václavské ulici, na kterou je v návrhu rozpočtu pamatováno se 7.300 tisíci Kč.

Další milionové výdaje jsou nasměrovány do mateřských škol. Sem spadá například oprava střechy a výměna střešní krytiny na MŠ Sladkovského za dva miliony korun nebo řešení spodní vody v objektu budovy MŠ Svatopluka Čecha, na které je v rozpočtu pamatováno částkou 1.400 tisíc korun. V seznamu najdeme také rekonstrukci sociálních zařízení pro děti v MŠ Topol za 850 tisíc Kč.

Řadu bodů zahrnuje i seznam investic naplánovaných pro objekty základních škol. Tady představuje největší výdaj rekonstrukce hospodářského objektu ZŠ Dr. Malíka v hodnotě 10.400 tisíc korun, přičemž dalšího 2,5 milionu korun má jít u stejné školy ještě na rekonstrukci venkovního hřiště. Při rekonstrukci sociálních zařízení tělocvičen ZŠ U Stadionu zase rozpočet počítá s částkou 1,8 milionu korun.

V roce 2019 mají pokračovat také opravy objektu chrudimského Muzea. Konkrétně jde o jeden milion korun vyčleněný na opravu jeho předního venkovního schodiště.

U sportovních zařízení najdeme například položku investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim určené na výstavbu skateparku. Zde se jedná o 5,5 milionu korun.

Ve výdajích příštího roku je dále pamatováno například pěti miliony korun na přípravu terminálu veřejné dopravy. Jednu z nejvýznamnějších položek má představovat pokračující revitalizace ramene Chrudimky v parku Střelnice. U nákladů na její dokončení počítá návrh s částkou 8.700 tisíc korun.

Ilustrační foto
Pes zemřel na oprátce, událost šetří policie