Pokud se rozhodnete nějaký strom přihlásit, je potřeba vědět, kde se nachází (stačí popsat místo, kde roste či namalovat stručný plánek). Důležitý je důvod, proč by měl být označený strom nejkrásnějším stromem Chrudimska. Navržené stromy zveřejní vyhlašovatel ankety o.s. Altus na portálu www.chrudimka.cz, kde můžete už teď najít řadu zajímavých tipů v seriálu o starých a památných stromech Chrudimska. Z došlých návrhů vybere vítěze tříčlenná komise tvořená dendrologem, arboristou a botanikem, která zohlední jednak ohlasy z www.chrudimka.cz, jednak celkový vzhled stromu a jeho zdravotní stav.

Chrudimsko je pro účel ankety vymezeno jen velmi volně, bez ohledu na administrativní hranice chrudimského okresu.

Návrhy na Nejkrásnější strom Chrudimska zasílejte na adresu občanského sdružení Altus, Strojařů 1387, 537 01 Chrudim do 15. března 2015. Kromě poštovní adresy je možné použít e-mail: altus@chrudimka.cz.