Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim nabízí žákům vycházejícím ze základních škol pestrou nabídku studijních oborů zakončených maturitní zkouškou i oborů zakončených výučním listem.

S kompletní nabídkou školy se mohou všichni zájemci z řad žáků i jejich rodiče seznámit během Dnů otevřených dveří, které se konají zítra a v sobotu. Příchozí budou moci zhlédnout všechna odborná pracoviště školy i moderně vybavené učebny. Pedagogičtí pracovníci školy jsou připraveni seznámit zájemce se všemi okolnostmi studia, s možnostmi uplatnění v pozdější praxi, nebo v případném dalším studiu na vysokých školách. Návštěvníci Dnů otevřených dveří se mohou na místě seznámit rovněž s úspěchy, jichž žáci dosáhli v letošním roce a poznat přitom také přátelskou atmosféru, která ve škole panuje.

Škola ve vzdělávacím procesu úzce spolupracuje s celou řadou průmyslových podniků regionu, které mají o její absolventy trvale vysoký zájem. S nabídkami podniků se ostatně mohou příchozí sami na místě seznámit.

Na vaši návštěvu se pracovníci školy budou těšit v pátek od 9 do 18 hodin, v sobotu pak od 8 do 12 hodin.

Za pracovníky školy
František Mihulka, ředitel