Díky tomuto kurzu budou jeho absolventi znát základní funkce počítače, naučí se psát v textovém editoru, vytvářet tabulky nebo prezentace. Školení obsahuje i práci na internetu – vyhledávání, stahování a podobně anebo založení e-mailu nebo profilu na sociální síti.

„Školení se uskuteční formou individuálních konzultací," uvedla Naděžda Medková z chrudimského Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, které sídlí v Revoluční ulici. Posláním služby Sociální rehabilitace je vytvářet příležitosti k zapojování do společenského života osobám se zdravotním postižením od 19 do 64 let a seniorům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci.