Na straně druhé nepohodlí a nervozita lidí mačkajících se těsně jeden na druhého. Ráj pro kapsáře. Afakticky nemožnost, prohlédnout si vklidu jakékoliv zboží. Tak nějak to vypadalo během tradiční „Stříbrné neděle“ vchrudimském muzeu.

Největší pohodlí knakupování měli zákazníci ve vstupním vestibulu a na prostranství před budovou. Uvnitř už panoval kolem dopolední desáté hodiny jen zmar a chaotická beznaděj.

Bez komplikací nebyl už jen samotný vstup do historického sálu. Před pódiem se tlačily hrozny maminek, tatínků a dalších rodinných příslušníků vystupujících zpěváčků. Přes hradbu jejich těl bylo možné dostat se dovnitř jen skrajním vypětím.

Stolky jednotlivých prodejců pak byly zatarasené nepropustným valem anonymních kabátů a zimních bund. Nikdo zdětí nebo zlidí menšího vzrůstu neměl šanci vystavované zboží byť jen zahlédnout. Ito jsou Vánoce…