„Chrudim je krásné město, turisty stále nedoceněné. Přitom zde máme fenomén loutkářství zapsaný v UNESCO, který by mohl přitáhnout zájemce třeba z nedaleké Prahy,“ uvedl starosta města František Pilný ke vzniku Komise pro cestovní ruch.

„Komisemi pro komunikaci a digitalizaci chceme město otevřít občanům, posunout správu města do 21. století. Zjednodušit občanům přinejmenším to, co na úrovni města jen lze, a pokud možno adresně. Kupříkladu obyvatele centra nemusí zatěžovat informace o blokovém čištění v sídlišti U Stadionu,“ vysvětluje dále chrudimský starosta.

Celkem Rada města Chrudim zřídila pro své potřeby 17 komisí.

„Jak jsme předem říkali, otevíráme správu města občanům a zapojujeme je do jeho chodu. Jedním z takových kroků je právě zpřístupnění jednání komisí veřejnosti,“ říká místostarosta Pavel Štěpánek. „Podobná opatření byla v některých městech již zavedena a ukázalo se, že fungují dobře,“ odpovídá místostarosta na případné obavy z neotřelého kroku města. Komise mají dle nového jednacího řádu povinnost scházet se nejméně jednou za tři měsíce.

Nové komise doplnily ty již dříve zavedené, jako jsou například Dopravní komise, Komise historická a letopisecká, Kulturní komise, Komise hospodářského rozvoje a další.

Ve všech komisích města zasedá dohromady 214 členů včetně předsedů. Někteří členové jsou ovšem součástí více komisí současně. Seznam všech komisí a jejich členů je uveden na webu města.