Malá, světle šedá samolepka s černým popiskem by se měla do konce července objevit na všech železničních přejezdech.

V rámci celorepublikové akce má toto preventivní opatření minimalizovat následky kolizí a zamezit například situacím, kdy výpravčí pošle záchranáře na jiný přejezd než na ten, kde se nehoda opravdu stala.

„Samolepky už jsme začali na přejezdy umisťovat, označení by však mělo být zcela kompletní až k 1. srpnu tohoto roku,“ sdělil Pavel Halla, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Novinka má podle něj pomoci především se snadnou a rychlou identifikací každého železničního přejezdu, což se uplatní zejména při případné dopravní nehodě nebo potížích na přejezdu.

Snadná identifikace

Uvázne-li například někdo se svým automobilem přímo na kolejích v neznámém kraji, stačí, aby se podíval na zadní část označníku přejezdu a přečetl si údaj na samolepce.

Ten bude vždy začínat velkým písmenem P a pokračovat číslicemi od 1 až do 9999.

„Ohlásí-li potom takový člověk na lince 112 nebo 150 tento identifikační údaj operátorovi, ten bude již přesně vědět, o který přejezd se jedná,“ popsal Pavel Halla.

Samolepky mají rozměry šest krát dvacet centimetrů a jsou s reflexní úpravou – tedy i v noci při osvícení světlomety auta nebo jiným zdrojem světla budou viditelné a údaje na nich čitelné.

V případě, že by se někomu podařilo samolepku sloupnutím odstranit, je pak samolepicí novinka nepoužitelná – zmačká se natolik, že na žádný jiný přejezd nepůjde nalepit. Označení přejezdů se netýká pouze těch spadajících pod Správu železniční dopravní cesty, ale také soukromých tratí a vleček.

„Tady přechází zodpovědnost na vlastníka, my odpovídáme jen za to, že všechny kontaktní údaje budou zaevidované a správné,“ podotkl Pavel Halla s tím, že všechny „očíslované“ přejezdy budou podléhat pravidelným kontrolám.

Identifikační údaje získával každý přejezd už před zavedením této novinky. Jednalo se však o interní údaje, jež nebyly přímo na přejezdech nijak prezentované.