Přijelo celkem 18 družstev z celé ČR

Do jubilejního 30. ročníku nejvyššího kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků postoupilo z oblastních a krajských kol celkem osmnáct pětičlených týmů. Ty musely na přichystaných stanovištích prokázat nejen teoretické, ale i praktické dovednosti poskytování první pomoci.

Třídenní soutěž probíhala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka.

Prokázaly i umění improvizovat

Dnem D. byla sobota, kdy se soutěžící hlídky ujaly své práce. Byly pro ně připraveny úkoly, v nichž šlo o praktické dovednosti z první pomoci s použitím zdravotnického materiálu, ale i improvizovaných prostředků.

Pohled na jednotlivá zranění skvěle namaskovaných figurantů vyžadoval velkou duchapříptomnost a rozhodně nebyl vhodný pro slabší povahy. Těmi tedy gymnazistky rozhodně nejsou.

V průběhu soutěže prokázaly nejen vynikající odborné znalosti, ale i schopnost spolupráce v týmu. Úspěch by se asi nedostavil bez soustavné přípravy, kterou prochází každý týden ve zdravotnickém kroužku.

Dík podle Gymnázia patří také Oblastnímu spolku Českého Červeného kříže v Litoměřicích, který činnosti mladých zdravotníků nejen na této škole pravidelně pomáhá.

Zdravovědě se věnují několik let

„Jsme rádi, že naše snaha byla oceněna. Patříme mezi několik málo škol, které svým žákům nabízí možnost rozšířit své znalosti první pomoci ve zdravotnickém kroužku. Pevně doufáme, že se najdou další mladí, kteří půjdou v šlépějích našeho vítězného družstva, na které jsem po zásluze pyšná,“ uvedla vedoucí kroužku, profesorka Aurelie Pekařová.

(zsu)