Terénní programy Laxus o. s. působí v celém Pardubickém kraji. „Přímo v Chrudimi jsme v kontaktu s dvanácti klienty, kterým jsme od začátku roku vydali 1.386 stříkaček. Od klientů zpět jsme přitom vybrali stříkaček 2.079, ukazuje se tedy, že stahujeme z oběhu i infekční materiál, jehož další cesta by jinak mohla být dost nevyzpytatelná. Nejužívanější drogou u našich chrudimských klientů je pervitin, který si téměř všichni aplikují právě nitrožilně. Opiáty ani jejich náhražky se tu moc nevyskytují,“ uvedl Tomáš Klášterecký, vedoucí programu.

Nejde jen o poskytování služeb drogově závislým, ale důležitá je i ochrana veřejného zdraví. Kromě výměny injekčních stříkaček a zprostředkování léčby proto pracovníci Laxusu také monitorují rizikové lokality města a sbírají odhozený injekční materiál. Ten následně likvidují. „Za letošní rok jsme z chrudimských ulic sebrali sedm injekčních stříkaček,“ sdělila Tereza Alexová, která má Chrudim na starosti.

„Toto poměrně nízké číslo znamená, že se zdejší uživatelé chovají ke svému okolí zodpovědně. Na tom se ostatně s klienty mimo jiné snažíme pracovat. Ale neplatí, že by každá stříkačka byla nutně nakažená, protože žloutenku nemají všichni naši klienti. Riziko tu však rozhodně je, a tak tak je lepší ho co nejvíce minimalizovat. Čekat na výsledky testů, když se člověk o stříkačku poraní, je totiž velice nepříjemné, i když je pak třeba výsledek negativní,“ zdůrazňuje Tereza Alexová.

Statistika, kterou si o každém městě pracovníci vedou, ukazuje, že se Chrudim nijak zásadně neliší od ostatních regionů. V posledním roce ve městě klientů přibylo, ale to si lidé z Laxusu vysvětlují tím, že se jim daří nakontaktovat a udržet klienty, kteří se k nim dosud nedostali. Nárůst počtu klientů podle nich není zapříčiněn tím, že by se do braní drog pouštěli další lidé.

Někteří z klientů také využívají služby Kontaktního centra, které sdružení Laxus provozuje v Pardubicích. Rodiče a další osoby, které potřebují poradit, například v situaci, kdy se s užíváním drog setkají u svých blízkých, se mohou obrátit na další službu sdružení, Ambulantní centrum.

„Občanskému sdružení Laxus přispíváme na služby, které pro nás zajišťují, částkou 60. 000 korun ročně. Díky působení sdružení ve městě máme přehled o místní drogové scéně. Před drogami nemá smysl zavírat oči, tím se nic nevyřeší. Drogy a s nimi spojené problémy jen tak existovat nepřestanou. Lepší je pracovat s fakty a předem minimalizovat rizika, než pozdě řešit problémy, které užívání působí,“ uvedla Radka Pochobradská, chrudimská manažerka prevence kriminality.