Pro velký zájem otiskneme postupně dotazy a odpovědi, na které se nedostalo. Pokud se chcete sympatické fyzioterapeutky na cokoliv zeptat, směřujte své dotazy na adresu chrudimsky@denik.cz.

Nevím pořád, zda jste masérka nebo odbornice na celostní medicínu. Vysvětlete mi to prosím. (Melánie Ohnivá)

Nejsem masérka ale terapeut. Obecně řečeno - diagnostikuji Váš stav a provádím cílenou terapii.

Diagnostika zahrnuje především důkladný rozhovor s pacientem, anamnézu. Patří sem také vyšetření oblasti, která vás trápí, potažmo oblastí, které mohou s obtížemi souviset. Porovnává se tedy např. postavení pánve vůči páteři, rozsah kloubní vůle, existuje celé řada funkčních testů .

Zdá se, že fyzioterapeut je poslední Mohykán, který diagnostikuje především okem a hmatem. Lze tedy např. vysledovat špatné zatížení nohou, svalové spasmy na zádech nebo blokády zápěstí či krku. Správná diagnostika je základ pro správně zvolenou terapii.

Na podkladě zjištěných údajů z diagnozy tedy nutno najít způsob, jak vás zbavit problémů a jak i vy se na léčbě můžete podílet, popřípadě i jak předcházet dalším bolestem. Vybírám z metodiky a techniky dle Kabata, Bobatha, Vojty, Mojžíšové a dalších. Vybrat tu správnou, je terapeutické umění, protože od toho se odvíjí zlepšení nebo zhoršení vašeho stavu. Fyzioterapeut nemasíruje. Pokud se vás dotýká a dělá jakousi ,,masáž“, jde o diagnostiku vaší kůže, podkoží nebo svalů, popřípadě měkké techniky a mobilizaci. Dotyk fyzioterapeuta je také detekcí a průzkumem vaší psychiky.

Masér se zaměřuje na pasivní terapii klienta, tedy masáž. Proto mohou masírovat i slepí lidé. Masérství je především záležitost odpočinku a rekondice, wellnes chcete-li. Masáž nezahrnuje diagnostiku ani terapii, nejde o cílenou léčbu a nevyžaduje aktivní spolupráci.