Resslovo náměstí s dominantou kostela Nanebevzetí Panny Marie bylo jako vymetené, na čemž se jistě podepsalo chladno a ostrý vítr s drobným sněžením, ale do svatostánku si mnozí cestu našli. Nikdo nemusel hlídat limit dvacet osob v objektu, návštěvníci se plynule střídali. Někteří poseděli v tiché modlitbě za uzdravení svých blízkých a celého lidstva, jiní si nenechali ujít pořízení snímku obrazu opředeného pověstmi. Nejsvětějšímu Salvátorovi jsou připisovány léčivé schopnosti, což lidé využívali už v době morové epidemie.