„Příjmová i výdajová část by se měla zvýšit o necelých 19 milionů korun,“ říká místostarosta města Chrudimi Petr Lichtenberg a dodává: „Do příjmové části rozpočtu přibyla dotace na výkon státní správy ve výši cca 2,96 mil. Kč a zapojují se i rezervy a fondy města – nejvyšší částka ve výši 5 milionů Kč je určena na předfinancování dotací na Revitalizaci ramene drobného vodního toku v Chrudimi.“ Celkem se navrhuje zapojit z rezerv 11,2 milionu Kč, z toho jsou nevyčerpané prostředky z minulých let ve výši 4,8 milionu Kč.