Ve složení pylových alergenů nedošlo k žádným podstatným změnám. Dominovaly stále trávy, relativně hojná byla kopřiva. Merlíkovité, jitrocel a šťovík se držely na stejné úrovni, sezona lípy již končí i ve vyšších polohách.

Ojediněle se objevují pylová zrna chmele a kukuřice. Sezona plísní je stále na svém maximu, v ovzduší se objevovalo velké množství spór, především rodů Cladosporium a Alternaria