Smrk z chrudimského Resselova náměstí již pracovníci Technických služeb zkraje týdne odstrojili. Pokácen, rozřezán a odvezen bude zítra. O jeho další osud se postarají pracovníci odborné firmy, které strom ekologicky zlikvidují. „Strom skončí buď v Ostřešanech nebo v Dražkovicích. V praxi to znamená, že dřevní hmota bude dále využita pro výrobu štěpky nebo palivových pelet. Pro stromky z chrudimských domácností platí to samé," uvedl ředitel Technických služeb Chrudim Zdeněk Kolář.

Teplo pro skauty

Stromy dominující Resselově náměstí bývaly v minulosti v některých případech dál využívány pro výrobu městského mobiliáře. Zmíněná praxe se ale podle Zdeňka Koláře příliš neosvědčila. „S výrobou laviček byly spojené poměrně vysoké finanční náklady a takto zhotovený mobiliář pak navíc vydržel stejně jen několik málo let. Smrkové dřevo totiž nemá pro podobné využití zrovna ideální kvalitu. K výrobě venkovního mobiliáře se více hodí tvrdé dřevo – například dubové nebo smrkové.

Skuteč, stejně jako Chrudim, vděčila za svůj vánoční strom opět soukromému dárci. O vztyčení skutečského smrku, stejně jako o jeho pozdější likvidaci, se tu vždy starají skauti. Strom bude odvezen přibližně za týden a dřevo z něj později skončí jako palivo ve skautských klubovních kamnech. „Jsme skautům moc vděční za to, že na sebe každý rok berou všechny tyhle povinnosti," poznamenal starosta města Pavel Novotný. Stejně tak je prý starosta rád, že pod stromem ani tentokrát nechyběla pokladnička, do níž skauti vybírali peníze na dobročinné účely.

Život i po Vánocích

Žádné starosti s odklízením vánočního stromu naproti tomu nadále nemají v Hlinsku. Město tu totiž každoročně zdobí živý strom rostoucí u Chrudimky. „Zdobit ho budeme také v dalších letech. Jen uvažujeme nad tím, že bychom časem aranžovali ještě řezaný strom v památkové rezervaci Betlém. Do budoucna bychom tak v Hlinsku mohli zdobit už stromy dva," uvedla starostka města Magda Křivanová.

Živý vánoční smrk zkrášluje každoročně také venkovní prostor u kostela na sečském náměstí. „Nač nosit dříví do lesa, když máme v samém centru tolik živých stromů. A ten náš vybraný každým rokem jenom sílí a roste do krásy," říká sečský starosta Marcel Vojtěch.

Zmíněná praxe prý Sečským vydrží ještě minimálně několik let. „Určitě déle, než kolik mně zbývá do konce funkčního období," dodal s úsměvem starosta.